Go To Brand

Beneficjent MaBiBi Dydo-Pyrchla Magdalena realizuje projekt pt.

„Wzrost rozpoznawalności marki MaBiBi poprzez działania proeksportowe”

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, poddziałania 3.3.3 Go to Brand

Cele i planowane efekty projektu: Wzrost rozpoznawalności marki MaBiBi na rynkach zagranicznych w ramach uczestnictwa w Programie promocji branży mody polskiej. Zwiększenie sprzedaży eksportowej oraz pozyskanie nowych zagranicznych kontrahentów. Wzrost przychodów z eksportu przyczyni się do zwiększenia zasięgu firmy i oraz zapewni zwiększenie rozpoznawalności marki maBiBi, co wpłynie pozytywnie na dalszy rozwój firmy.

Wartość projektu: 229 200,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 194 820,00 zł

Projekt realizowany w okresie 02.11.2020  r. – 31.07.2022 r.
Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać pod adresem kontakt@mabibi.pl.

www.dreamsart.pl