wielkość nerki

Najważniejsze informacje

Ile litrów pojemności mają poszczególne nerki?